top of page
  • Ylva

Sjamanisme


Sjamanisme er den eldste formen for spiritualitet vi kjenner til i dag. Sjamanisme er en måte å se verden på, og i sjamanens verden lever alt. Elver, steiner, trær og blomster. Alt kommer fra skaperkraften, og alt er besjelet. Dette gir en følelse av tilhørighet, og et ønske om å ta vare på verden vi har rundt oss. Det gjelder også den verden vi har i oss, ettersom vi selv også er skapt av skaperkraften, og er en del av verden og helheten på lik linje med alt annet.

Hva er en sjaman?

En sjamans oppgave er å være en bro mellom den synlige og den ikke synlige verden, det materielle og det spirituelle, og å bringe kraft og visdom inn i den materielle verden gjennom dyp kontakt med lysvesner. All kraft sjamanen har kommer gjennom kontakt med lysvesner, kraftdyr og guider, med naturen og Moder Jord. I de gamle samfunn var sjamenen en som kunne helbrede, og som kunne formidle budskap mellom menneskene og åndeverdenen. De kunne skifte bevissthetstilstand, ta kontakt med lysvesner, og slik kunne de hjelpe mennesker med de problemene som oppstod i deres liv. Slik er det også i dag.

Når en sier ordet sjaman vil kanskje de fleste se for seg et menneske kledd i fjær, med malt ansikt. Men det er ikke den verden de fleste av oss lever i idag. For oss i Brisingamen er sjamanisme en måte å leve på. Det er ikke adskilt fra hverdagen eller det livet vi lever, som også inneholder køkjøring, matbutikker og vaskedager. For oss er sjamanismen en måte å leve livet på, som er mer i tråd med naturen. Både vår egen natur, og naturen og verden rundt oss. Det innebærer å feire livet og syklusene, å lære av naturen, og å bringe dette inn i livet vi lever. Hver dag, i hver-dagen. Og å stille oss i sirkel og rituelt feire overgangene, de små og de store.

White feather tradisjonen

I White Feather tradisjonen brukes ingen rusmidler for å skifte bevissthetstilstand og komme i kontakt med lysvesner. En lærer metoder som gjør at det ikke er nødvendig, og vi tar avstand fra bruk av rusmidler. I denne tradisjonen brukes det innvielser, noe som gjør det mulig for de som ønsker det å raskt skape god kontakt med hjelpere, lysvesner, kraftdyr og naturvesener. Målet er at alle utvikler sin egen magi og sine egne unike talenter. Tradisjonen gir metodene, og personlighetsutvikling skapes gjennom tradisjonens livsfilosofi om bevissthet, selvansvar og kjærlighet. Alt kan læres, og en må ikke være født sjaman eller være født inn i en familie med lange tradisjoner for sjamanisme. Dette er noe som absolutt kan læres, og forhåpentlig vil de som lærer det bruke det til å gjøre verden til et bedre sted. I White Feather tradisjonen bruker vi, som i de fleste andre tradisjoner, også verktøy som tromme og rasle. Vi har også sterk kontakt med kraftdyr og guider. Kontakten med lysvesner hjelper oss til å skape et godt liv, et liv mer i takt med naturen og Moder Jord.

I en hektisk hverdag kan en føle seg ute av balanse, og ha en følelse av at dagene bare løper avgårde uten tid for å gjøre det en virkelig ønsker og drømmer om. En hverdagssjaman har verktøy og måter å hente seg inn fra dette stresset på, slik at det blir mulig å fokusere mer på de tingene en virkelig ønsker seg i og av livet. Det gir en dyp kontakt med hjelpere, samt effektive healingmetoder som gjør at en kan hjelpe både seg selv og andre som ønsker det.

Om du ønsker å lese mer om kraftdyr og guider, trykk her.

Om du ønsker å lese mer om trommer og rasler, trykk her.

20 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page