top of page

Samtykke

Her respekteres dine krav til personvern

Vi vil gjøre deg oppmerksom på at vi følger alle gjeldende forskrifter for behandling av kundeopplysninger, slik at du skal kunne føle deg trygg når du besøker våre nettsider og registrerer deg på våre kurs.

Din personlige informasjon er beskyttet av personopplysningsloven og vi behandler denne informasjonen på en sikker måte. Det er fullt mulig å besøke nettsiden www.ylvalinnestad.no uten at du må gi fra deg noen opplysninger om deg selv. Det er først når du ønsker å melde deg på ett eller flere av våre kurs og utdanninger at vi trenger informasjon for å kunne levere tjenesten du ber om.

Denne erklæringen om vår personvernpolicy gir deg informasjon om hvilke opplysninger vi samler inn, hvordan vi behandler de opplysningene og hvilke opplysninger vi lagrer. Erklæringen er gjeldende for besøk på våre nettsider og dersom du ringer.

Hva er personvern?

Personvernet skal beskytte mot misbruk av personopplysninger. Behandling av personopplysninger er regulert i personopplysningsloven. Denne loven skal verne privatlivets fred, den personlige integritet og sørge for tilstrekkelig kvalitet på personopplysninger. For mer informasjon om personvern, se www.datatilsynet.no .

Hvilke personopplysninger ber vi om?

Ved påmelding til kurs eller utdanninger gjennom våre nettsider eller per telefon, samler vi opplysninger som er nødvendige for at vi skal kunne gi deg best mulig service og for å sikre at du blir registrert på det kurset eller den utdanningen du ønsker.

Dette inkluderer navn, fødselsdato, telefonnummer, postadresse, e-postadresse og kurs/utdanningshistorikk hos oss. Kurs/utdanningshistorikk samles slik at vi kan utstede eventuelle tapte kursbevis ved en senere anledning. 

Hvordan brukes personopplysningene?

Som det kommer frem av beskrivelsen ovenfor brukes personopplysningene først og fremst for å kunne yte service i kundeforholdet. Skulle du være så uheldig at du har mistet ditt kursbevis, vil opplysningene om deg gjøre det mulig for oss å utstede duplikat.

Dersom ønsket vil personopplysninger også bli brukt til å gi deg relevant informasjon og gode tilbud basert på tidligere kurs/utdanninger eller ved tidligere vist interesse. Kommunikasjonen vil foregå via epost, telefon og/eller SMS.

Leverer vi ut opplysningene som er registrert om deg?

Opplysningene vi samler inn, blir ikke under noen omstendigheter utlevert til uvedkommende.

Offentlige myndigheter kan i forbindelse med kontroll og statistikkbehov, kreve innsyn.

På enkelte kurs vil det være aktuelt å dele informasjon med samarbeidspartnere. I slike tilfeller vil du motta særskilt informasjon.

Innsynsrett og rett til korrigering og/eller sletting?

Det er viktig for oss at du som kunde til enhver tid har tilgang til og muligheten til å endre dine personopplysninger. For oss betyr dette at dine personopplysninger blir korrekte og fullstendige slik at vi hele tiden kan yte deg best mulig service. For deg betyr det at du til enhver tid har oversikt over hva vi har lagret.

Ønsker du å endre eller få innsyn i informasjon vi har registrert kan du gjøre dette ved å ta kontakt med Brisingamen ved å sende en e-post til oss.

Send en e-post til samme adresse dersom du ønsker å avslutte kundeforholdet og på den måte å få slettet alle personopplysningene dine fra vårt register.

Hva registreres ved besøk på nettsiden?

Vi registrerer automatisk din IP-adresse og cookies når du besøker vår nettside. Cookies eller informasjonskapsler er en fil som blir lagret på din harddisk og sier noe om når du sist besøkte oss og hvilke innstillinger du valgte.

bottom of page