top of page

Vilkår og betingelser

Betingelser

Påmelding til kurs, utdannelser og arrangementer er bindende fra det tidspunkt du melder deg på.

Betaling

Kurset må være betalt innen forfall. Ved betaling etter forfall, tilkommer et purregebyr. Om det fortsatt ikke betales kan vi sende kravet til inkasso.

Dersom ikke annet er oppgitt, kommer utgifter til materiell i tillegg.

Avbetalingsordning

På noen kurs kan du dele opp betalingen i flere avdrag mot et tillegg.

Dersom du ikke betaler ett eller flere avdrag vil vi etter purring kunne sende kravet til inkasso.

Avbetalingsordningen vil da opphøre og samtlige avdrag innkreves.

Avmelding/Avbrudd

Dersom det oppstår en alvorlig og uforutsigbar hendelse (force majeure) som gjør det umulig for deg å starte på eller fullføre kurset, kan du melde deg av kurset.

Du må betale kursavgift fram til vi mottar skriftlig dokumentasjon. Ved avmelding påløper i tillegg et administrasjonsgebyr.

Enkelte kurs og utdanninger har registreringsavgift. Denne avgiften er ikke refunderbar.

Angrerett

Når du melder deg på via vår nettside har du angrerett. Angrerett vil si at du i løpet av 14 dager kan trekke deg fra kurset uten nærmere begrunnelse. Dersom du vil bruke angreretten, må du sende inn angrerettskjemaet senest den dagen fristen utløper. Skjema finner du her: https://signform.no/dss/index.php?view=forms&id=12

Kurs med varighet under 4 måneder omfattes ikke av angreretten.

Personopplysningsloven

Når du bestiller kurs fra vår nettside blir du automatisk lagt inn i vår kundebase. Vi følger reglene om oppbevaring av persondata, som følger av Personopplysningsloven. Vi vil ikke formidle informasjon om våre kunder videre til andre. Du kan få innsyn i hvilken informasjon som er registrert om deg ved å henvende deg på e-post til ylva.linnestad@gmail.com

bottom of page